Blog News

למד צרפתית info

למד צרפתית זוהי אפליקציה לבדיקה וללמוד צרפתית בזמן הקצר ביותר תוך שימוש במילים הצרפתיות החשובות ביותר המשמשות בחיי היומיום. תוכנית ההכשרה לשפה הצרפתית מציעה: המילים הנפוצות ביותר בשפה הצרפתית למד...