Blog News

Chạy Deadline info

“Chạy Deadline” là một game mini được xây dựng bởi đội ngũ Cyforce Game Studio, với bản quyền nhân vật Mr. Deadline đến từ Everjoy Publishing. Trò chơi được Comicola phát hành vào dịp Tết 2024.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *