Blog News

Gia Lai Trực Tuyến info

Ứng dụng Gia Lai Trực Tuyến là sự kết hợp giữa việc hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp,.. gửi phản ánh về hành vi vi phạm đến cơ quan có thẩm quyền cũng như cho các cơ quan chức năng nhanh chóng trong việc quản lý , theo dõi, xử lý phản ánh.

– Các chức năng ứng dụng:

+ Gửi phản ánh

+ Đăng ký, và quản lý tài khoản

+ Xử lý phản ánh

+ Quản lý cảnh báo

+ Xem thông kê.

+ Xử lý công việc

+ Trao đổi tương tác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *