Blog News

Hoạt động trải nghiệm Lớp4 B2 info

Hoạt động trải nghiệm Lớp 4 bản 2 là ứng dụng sách giáo khoa tốt nhất

LỜI NÓI ĐẦU Chủ đề 1: TỰ HÀO VỀ MÌNH Tuần 1 Tuần 2 Tuần 3 Tuần 4 Chủ đề 2: GẮN KẾT YÊU THƯƠNG TRONG GIA ĐÌNH Tuần 5 Tuần 6 Tuần 7 Chủ đề 3: PHÁT TRIỂN MỐI QUAN HỆ VỚI THẦY CÔ VÀ BẠN BÈ Tuần 8 Tuần 9 Tuần 10 Tuần 11 Chủ đề 4: HOẠT ĐỘNG VÌ CỘNG ĐỒNG Tuần 12 Tuần 13 Tuần 14 Tuần 15 Chủ đề 5: SỐNG TIẾT KIỆM Tuần 16 Tuần 17 Tuần 18 Tuần 19 Chủ đề 6: PHÒNG TRÁNH BỊ XÂM HẠI Tuần 20 Tuần 21 Tuần 22 Tuần 23 Chủ đề 7: RÈN LUYỆN TƯ DUY KHOA HỌC VÀ TỰ LỰC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ Tuần 24 Tuần 25 Tuần 26 Chủ đề 8: BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ CẢNH QUAN THIÊN NHIÊN Tuần 27 Tuần 28 Tuần 29 Tuần 30 Chủ đề 9: TÌM HIỂU NGHỀ TRUYỀN THỐNG Ở ĐỊA PHƯƠNG Tuần 31 Tuần 32 Tuần 33 Tuần 34 Tuần 35 GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *