Blog News

In đơn live TT info

Ứng dụng in đơn live TT hỗ trợ quét bình luận của livestream trên TT.

Với danh sách bình luận quét được bạn có thể in ra, tìm kiếm, trích lọc, xuất excel, đánh dấu chốt đơn, lưu thông tin khách hàng…

Bạn chỉ có thể quét bình luận trong lúc đang livestream, bình luận quét được sẽ được lưu trữ lại và bạn có thể xem sau livestream.

Để sử dụng phần mềm bạn chỉ cần khai báo profile TT, khởi tạo lần livestream mới để ứng dụng để bắt đầu lấy bình luận.

Để in bình luận bạn cần kết nối với máy in (khổ giấy thường là 80mm liên tục) thông qua mạng nội bộ bằng dây mạng LAN hoặc Wifi.

Bạn sẽ tìm thấy mục nhập địa chỉ IP máy in trong màn hình cài đặt cùng các cấu hình khác như in tự động, kích thước giấy in.

Ứng dụng có thể lấy một hoặc livestream trong cùng 1 lúc.

Ngoài quản lý lần livestream, danh sách bình luận, ứng dụng còn quản lý khách hàng gồm có số điện thoại, địa chỉ, nhãn.

Bạn có thể dùng ứng dụng như một phần mềm chốt đơn livestream đơn giản với nền tảng TT.

Dữ liệu ứng dụng được lưu trữ duy nhất ngay trên điện thoại bạn sử dụng.

Xin vui lòng liên hệ để được tư vấn và hướng dẫn sử dụng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *