Blog News

Nhắc Ngày Giỗ info

Ứng dụng giúp bạn nhắc các sự kiện như ngày giỗ, sinh nhật theo lịch âm Việt Nam hoặc lịch dương.

Một lần nhắc cho cả 100 năm, không bao giờ quên, không cần nhắc lại. Sự kiện nhắc sẽ được đồng bộ vào ứng dụng lịch của điện thoại, ứng dụng lịch online.

Ngoài ra ứng dụng còn được sử dụng như lịch vạn niêm, đổi lịch âm dương, quản lý sự kiện, quản lý khách mời, tạo thiệp và mời thiệp online…

Ứng dụng miễn phí, có đầy đủ ở các nền tảng máy tính, điện thoại. Xin mời bạn trải nghiệm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *