Blog News

NIK info

NIK là ứng dụng kết nối đa phương tiện dành riêng cho cộng đồng NIK, chia sẻ những điều tích cực trong cuộc sống, từ kinh doanh, sức khoẻ và phong cách sống tích cực, không bàn luận chính trị, tôn giáo, hoặc những chủ đề tiêu cực diễn ra ngoài xã hội. Ứng dụng sử dụng tài khoản mạng xã hội làm nền tảng.

Các tính năng nổi bật từ ứng dụng:

1: Trao đổi thông tin tích cực trên tường cá nhân, nhóm

– Đăng bài đa dạng thể loại: Hình Ảnh, Video, Text, Link

– Like, Share, Comment

2: Tham gia các nhóm cộng đồng

– Các nhóm được tổ chức với nhiều hình thức: nhóm kín, nhóm mở

– Các nhóm được quản lý linh hoạt

3: Tham gia kho nội dung số

– Kho Video

– Kho Ebook

– Kho Audio Book

– Các kho thông tổng hợp

4: Chat

– Chat 1-1

– Chat nhóm

– Với nhiều tính năng chat tương tác, kết nối

5: NameCard 4.0: nhanh chóng kết nối cộng đồng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *