Blog News

Seyir Motat NG info

Her bir atık taşıma işlemine ilişkin bilgilerin kaynağında kayıt altına alınması, atık yüklü araçların seyir halindeyken izlenmesi ve bu şekilde atık taşıma işlemlerinin etkin bir şekilde denetlentlenerek;

Üreticilerin Atıklarını ne zaman nerede nasıl değerlendirdiklerini

Lisanslı taşıyıcıların atıkları yetkili sürücü ile Uluslararası Tehlikeli madde taşımasına uygun ve güvenli bir şekilde teslim ettiğini

Lisanslı tesislerin yetkileri kapsamında ki tehlikeli atıkları Mevzuat, lisans ve işletme şartlarına uygun kabul ettiklerini

Çevrimiçi kayıt altına alıp

Acil durumlarda tüm tarafları ve acil müdahale ekiplerini (Polis-Jandarma-itfaiye- ilk yardım v.b.) ve gerektiğinde uzmanarı haberdar edip kaza bilgilerine ulaşmasını ve taraflar arası iletişimi sağlayan

Uygunsuzluklarda taşıma işlemi sonuçlanmadan tüm tarafları mevzuata uygunlukta haberdar eden

Sektörde üretici lisanslı taşıyıcı ve lisanslı tesislerin eşit rekabet şartlarına sağlayacak

Dünyada ilk olma özelliğini taşıyan bir ülkenin çevrimiçi atık yönetim sistemidir.

Sistem atığın üreticisinden alınıp bertaraf tesisine kabul edilmesine kadarki süreci kapsar ve aşağıdaki birimlerin mevzuat tarafından belirlenmiş yükümlülükleri kapsamında koordineli çalışması ile yürütülür.

Seyir Mobil Motat uygulaması ile tüm bu işlemleri aracınızdan yönetebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için web sitemize göz atabilirsiniz! www.seyirmobil.com – 0850 200 08 60

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *