Blog News

UMS Go Super App info

Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link

Terima kasih kerana memuat naik aplikasi UMS Go SuperApp, app rasmi UMS yang direka khas oleh JTMK untuk kegunaan warga UMS (kakitangan dan pelajar). Aplikasi mobile ini menggabungkan pelbagai perkhidmatan rutin universiti yang berkaitan akademik, pentadbiran, penyelidikan dan inovasi serta kewangan yang dapat dicapai dengan mudah melalui telefon pintar anda.

Dengan aplikasi ini, anda boleh dengan mudah mengakses perkhidmatan akademik termasuk maklumat pendaftaran kursus, keputusan peperiksaan dan maklumat berkaitan pengajian anda.

Aplikasi UMS Go SuperApp menyediakan maklumat khusus untuk maklumat penyelidikan yang sedang berjalan, penerbitan, baki geran dan lain-lain maklumat yang boleh dicapai oleh para penyelidik.

Aplikasi UMS Go SuperApp menawarkan antara muka yang mesra pengguna dan mudah digunakan untuk mengakses perkhidmatan kewangan seperti cas yuran pelajar, pembayaran yuran secara online, maklumat gaji kakitangan, borang EC serta pelbagai maklumat untuk pengurusan kewangan anda dengan berkesan.

Perkhidmatan berkaitan HROnline juga termasuk dalam Aplikasi UMS Go SuperApp. Aplikasi STARS iaitu check in / check out kehadiran berkerja menjadi lebih mudah dan cepat. Capaian profail dan maklumat ringkas kakitangan, ringkasan mata MyIDP, maklumat cuti, baki MyHealth dan lain-lain info dimuatkan dalam applikasi ini.

JTMK akan sentiasa berusaha untuk menambah lebih banyak perkhidmatan rutin universiti ke dalam aplikasi UMS Go SuperApp pada masa akan datang serta ciri-ciri baharu yang lebih baik untuk warga menikmati pengalaman komuniti digital di UMS, semuanya dihujung jari anda.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *