Blog News

Za moj grad info

“Za Moj Grad” je specijalno razvijena besplatna aplikacija koja služi kao platforma za komunikaciju građana, školske dece, roditelja, nastavnog osoblja i turista sa lokalnom samoupravom ili nadležnim službama, sa ciljem da se unapredi bezbednost građana i dece, i kako bi se poboljšali uslovi životne sredine.

Aplikacija omogućava korisnicima da u svakom trenutku prijave incidentne situacije koje primete u svom okruženju, a lokalnoj samoupravi i nadležnim službama da saznaju za postojanje prijavljenih incidenata. Ujedno, aplikacija omogućava razmenu informacija koje se odnose na određenu teritoriju u nadležnosti lokalne samouprave:

• o stanju bezbednosti školske dece na putevima do škole (saobraćaj, psi lutalice, područja sa slabom vidljivošću ili nedostatkom osvetljenja, nedostatak trotoara, loši uslovi u javnom prevozu…),

• o nedostacima na određenom području (saobraćajni, komunalni, izgradnja i popravka puteva, ulica i parkinga),

• o turističkim lokacijama i javnim događajima na kojima su uočeni određeni problemi i manjkavosti (nedostatak smeštajnih kapaciteta, kvalitet prevoza…),

• o predlozima i mogućnostima za unapređenje turističke ponude (prilagođena informisanost o ponudi ili događaju…).

Cilj aplikacije je podizanje svesti o bezbednosti na putevima među decom i njihovim roditeljima i bolje zaštite dece na njihovom svakodnevnom putu do škole, da se omogući građanima da ukažu na uočene nedostatke vezane za svakodnevni život na određenom području, da se omogući turistima i posetiocima događaja da unesu prijave za lokacije na kojima su uočili probleme ili potencijalne mogućnosti za unapređenje turističke ponude.

Korisnici mogu brzo i jednostavno da prijavljuju potencijalne probleme sa bilo kojeg uređaja povezanog na internet – preko računara, pametnih telefona i tableta, koristeći 5 modula:

• Školarac – komunikacija sa školskom decom, njihovim roditeljima i nastavnim osobljem,

• Komunalac – prijava i analiza komunalnih problema,

• Saobraćajac – prijava i analiza problema na putevima/saobraćajnicama,

• Posetilac – prijava problema u toku manifestacija i različitih društvenih događaja ili

obilazaka turističkih lokaliteta,

• Moderacija – pregled, izmena i po potrebi brisanje pristiglih prijava, izveštavanje i statistika.

Unapredimo zajedno naš grad i stvorimo sigurno i bolje okruženje za sve!

Preuzmi aplikaciju i ukaži na problem!

Aplikacija „Za Moj Grad“ ne predstavlja entitet nijednog grada ili opštine, niti je deo ijedne lokalne samouprave u Republici Srbiji niti bilo kog državnog organa centralne vlade Republike Srbije, niti je zvaničan servis bilo kog državnog organa ili organa lokalne samouprave. Postavljanje informacije na aplikaciju ne zamenjuje pokretanje odgovarajućeg zakonom predviđenog postupka, a prijave postavljene od strane korisnika aplikacije ne smatraju se zahtevima i/ili predlozima za pokretanje takvog postupka.

Ova aplikacija nema pristup niti raspolaže podacima ni informacijama o opštinama, gradovima, lokalnim samoupravama ili nadležnim službama. Ova aplikacija ni na koji način samostalno ne pruža takve podatke i informacije niti se može smatrati za njihov izvor. Aplikacija „Za Moj Grad“ pruža besplatnu uslugu povezivanja i komunikacije između lokalnih samouprava i nadležnih službi, sa jedne strane, i njihovih stanovnika i korisnika, sa druge strane. Aplikacija „Za Moj Grad“ ne odgovara za autentičnost objavljenih informacija, niti preuzima obavezu provere autentičnosti takvih informacija.

Raspolaganje i upravljanje podacima i informacijama vezanim za lokalne samouprave ili nadležne službe koji se razmenjuju putem ove aplikacije je u isključivoj nadležnosti tih lokalnih samouprava ili nadležnih službi koje su u komunikaciji sa svojim stanovnicima.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *